Формуляр за заявка на щет

Заяви щета на превозното средство - формуляр

Тази страница е приготвена, за да Ви позволи заявяване на щета.

Администратор на Вашите лични данни е „VIN-Info Sp. z o.o.“ (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Полша, support@vin-info.com).
Обработваме Вашите лични данни (e-mail адрес, име и фамилия и съдържание на съобщенията) въз основа на нашите правно оправдани интереси: с цел комуникация с Вас и за защита срещу искове през период до 10 години, считано от годината, в която е завършила кореспонденцията. Сътрудничим с хостинг фирми, на които можем да предоставяме тези данни (получатели на данни). Данните могат да бъдат предоставяни извън границите на ЕС само до държавите или организациите, одобрени от правото на ЕС.
Вие имате право за достъп до Вашите лични данни, за тяхното коригиране, заличаване или ограничаване на обработката, внасяне на възражения срещу обработката, както и за тяхното прехвърляне. Имате право за подадете жалба до Председателя на Службата за Защита на Личните Данни в Полша или до негов еквивалент в друга държава от ЕС.
Повече информация относно правилата за обработка на данните ще намерите в [Политиката за поверителност].
Изпрати* Задължително поле

Данни на фирмата

VIN-Info Sp. z o.o.

Офис Катовице:
ul. Modelarska 18
40-142 Катовице
ПОЛША

факс. +48 327206022

KRS : 0000348800
ДДС номер : PL6342735908
REGON : 241461527

z