Доклада Верификация на пробега от NAP

VF1JM0U0637603101

Renault Scenic

Data: 2018-03-08 10:39:30

ID: 5aa104d2-d4ec-4549-bdf9-75230a0a0a4f

Верификация на пробега

Този раздел съдържа информация за процеса на потвърждаване в холандския национален автоматичен пасаж.

NAP - Резултат от верификацията: Логичен пробег
Обявен пробег:
166000
Резултат от верификацията:
Няма данни
NAP - Nationale Auto Pas

Фонд Nationale AutoPas (Холандия) събира пробези от няколко различни надеждни източници като например станции за контрол на превозни средства, сервизи, холандското Министерство на Транспорта, вносители и лизингови фирми. Нашата верификация на пробега базира на данните за това превозно средство, събрани в нашата база данни.