Доклада Верификация на пробега от NAP

VF1JM0U0637603101

RENAULT SCENIC

Data: 2018-03-08 10:39:30

ID: 5aa104d2-d4ec-4549-bdf9-75230a0a0a4f

Верификация на пробега

Този раздел съдържа информация за процеса на потвърждаване в холандския национален автоматичен пасаж.

NAP - Резултат от верификацията: Логичен пробег
Деклариран пробег:
166000
Резултат от верификацията:
Няма данни
NAP - Nationale Auto Pas

Фонд Nationale AutoPas (Холандия) събира пробези от няколко различни надеждни източници като например станции за контрол на превозни средства, сервизи, холандското Министерство на Транспорта, вносители и лизингови фирми. Нашата верификация на пробега базира на данните за това превозно средство, събрани в нашата база данни.

Други доклади

Доклади за превозно средство с VIN номер:VF1JM0U0637603101

X
Затваряне

Администратор на Вашите лични данни е „VIN-Info Sp. z o.o.“ (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Полша, ).
Можем да обработваме Вашите данни (IP адрес, данни за браузъра и операционната система и приблизителната локализация): - въз основа на нашите правно оправдани интереси за статистически цели и управление на сайта, през периода до завършване на анализа на статистиките, не по-дълго от 3 години, считано от годината, в която са получени данните; - въз основа на нашите правно оправдани интереси за директен маркетинг на собствени услуги, в това число при Вашето съгласие за използване на профилиране с цел показване в бъдеще на реклами на нашите услуги в други уебсайтове през периода на функциониране на сайта или до момента на оттегляне на съгласието. Сътрудничим с: маркетингови фирми, интернет браузъри, социални мрежи, фирми, предоставящи инструменти за статистически проучвания и обслужване на социални мрежи, хостинг фирми, на които можем да предоставяме тези данни (получатели на данните). Данните могат да бъдат предоставяни извън границите на ЕС само до държавите или организациите, одобрени от правото на ЕС. Предоставянето на личните данни не е задължително, но без тях сайтът може да не функционира правилно. Вие имате право за достъп до Вашите лични данни, за тяхното коригиране, заличаване или ограничаване на обработката, внасяне на възражения срещу обработката, както и за тяхното прехвърляне. По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни без това да повлияе на законосъобразността на обработката на данните преди оттегляне на съгласието. Имате право за подадете жалба до Председателя на Службата за Защита на Личните Данни в Полша или до негов еквивалент в друга държава от ЕС. Сайтът може да използва файлове бисквитки и други подобни технологии за изброените цели. Съгласието за тяхното използване се изразява с посредничеството на настройките, избрани от Вас в браузъра. Повече информация относно правилата за обработка на данните и за настройките на браузъра ще намерите в [Политиката за поверителност].