Доклада Верификация на пробега от NAP

YV1GWDCH0G1297573

Data: 2020-08-09 22:56:50

ID: 5f306312-fe90-4254-a3c7-584eac1e1e2a

Верификация на пробега

Този раздел съдържа информация за процеса на потвърждаване в холандския национален автоматичен пасаж.

NAP - Резултат от верификацията: Логичен пробег
Обявен пробег:
149047
Резултат от верификацията:
Няма данни
NAP - Nationale Auto Pas

Фонд Nationale AutoPas (Холандия) събира пробези от няколко различни надеждни източници като например станции за контрол на превозни средства, сервизи, холандското Министерство на Транспорта, вносители и лизингови фирми. Нашата верификация на пробега базира на данните за това превозно средство, събрани в нашата база данни.