Отчетете откраднато превозно средство

Тази страница е приготвена, за да Ви позволи заявяване на кражба на превозно средство.


Администратор на данните Ви е VIN-Info Sp. z o.o. (ViN-info ООД) (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska info@vin-info.pl) (Катовице, Полша). Можем да обработваме Вашите данни (по-специално: e-mail адрес, име и фамилия, както и съдържание на съобщението) въз основа на нашите законни интереси: да комуникираме с Вас, да се защитаваме срещу искове и реализираме искове за период до 6 години, считано от годината, през която кореспонденцията е приключила, или е подадена ефективна жалба. Можем да предоставяме данните Ви на субекти, с които си сътрудничим и които обработват тези данни от наше име (получател на данни), извършващи дейност в областта на: информатиката, хостинга, статистиката, маркетинга, интернет търсачките, социалните мрежи. Данните могат да бъдат предавани извън ЕС само на държави или субекти в съответствие със законодателството на ЕС. Имате право на достъп до данните, които се отнасят до Вас, както и да поискате тяхното поправяне, изтриване или ограничаване на обработката им, да възразите срещу обработката им, да ги прехвърлите, както и да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни в Полша или нейния еквивалент в друга държава от ЕС. Повече информация ще намерите в нашата Политика за поверителност.изпращам
Данни на фирмата

VIN-Info Sp. z o.o.

Офис Катовице:
ul. Modelarska 18
40-142 Катовице
ПОЛША

KRS : 0000348800
ДДС номер : PL6342735908
REGON : 241461527

z