Какво представлява VIN? Как да проверите номера на VIN?

VIN (Идентификационен номер на превозното средство) е номер, определен от автомобилния производител като уникален идентификатор на автомобил / модел. Номерата се задават въз основа на стандарта ISO 3779 - 1983, който позволява универсална идентификация в световен мащаб.

Tabliczka znamionowa

Номерът се състои от 3 части:

WMI - Международен идентификатор на автомобилния производител - Той се основава на 3 номера / букви.

VDS - описание на модела - Той се основава на 6 символа и дава описание на модела в последователност, избрана от производителя.

VIS - уникален автоматичен идентификатор - Това са последните 8 символа (последните 4 са обикновено числа) и почти винаги включват годината на производство и производствения цех.

VIN се състои от буквено-цифрени знаци, като последните четири почти винаги са числа. Те биха могли да направят всяка комбинация, съставена от главни букви и цифри: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

Автомобилните производители често ще отделят елементите на VIN, WIM и VIS с празни интервали или други знаци, но в документите на автомобила. VIN трябва да се показва като един низ, без никакви интервали или прекъсвания, същото важи и за VIN, видими в / в автомобил.

Материал, базиран на ISO 3779 (1983)

X
Затваряне

Администратор на Вашите лични данни е „VIN-Info Sp. z o.o.“ (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Полша, ).
Можем да обработваме Вашите данни (IP адрес, данни за браузъра и операционната система и приблизителната локализация): - въз основа на нашите правно оправдани интереси за статистически цели и управление на сайта, през периода до завършване на анализа на статистиките, не по-дълго от 3 години, считано от годината, в която са получени данните; - въз основа на нашите правно оправдани интереси за директен маркетинг на собствени услуги, в това число при Вашето съгласие за използване на профилиране с цел показване в бъдеще на реклами на нашите услуги в други уебсайтове през периода на функциониране на сайта или до момента на оттегляне на съгласието. Сътрудничим с: маркетингови фирми, интернет браузъри, социални мрежи, фирми, предоставящи инструменти за статистически проучвания и обслужване на социални мрежи, хостинг фирми, на които можем да предоставяме тези данни (получатели на данните). Данните могат да бъдат предоставяни извън границите на ЕС само до държавите или организациите, одобрени от правото на ЕС. Предоставянето на личните данни не е задължително, но без тях сайтът може да не функционира правилно. Вие имате право за достъп до Вашите лични данни, за тяхното коригиране, заличаване или ограничаване на обработката, внасяне на възражения срещу обработката, както и за тяхното прехвърляне. По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни без това да повлияе на законосъобразността на обработката на данните преди оттегляне на съгласието. Имате право за подадете жалба до Председателя на Службата за Защита на Личните Данни в Полша или до негов еквивалент в друга държава от ЕС. Сайтът може да използва файлове бисквитки и други подобни технологии за изброените цели. Съгласието за тяхното използване се изразява с посредничеството на настройките, избрани от Вас в браузъра. Повече информация относно правилата за обработка на данните и за настройките на браузъра ще намерите в [Политиката за поверителност].