Примери за доклади за историята на превозните средства.

Достъпни доклади

Вижте, какво можете да намерите във всеки от нашите доклади


Доклад за историята на автомобила за информация за VIN

Докладът на VIN-INFO е най-пълният и най-надежден източник на информация за превозното средство. Съдържа:

 • Технически данни: например марка, модел, година на производство, вид гориво
 • Пробег на превозното средство: регистър на известните отчетени стойности на пробега на превозното средство
 • История на повредите: регистър на известните повреди на превозното средство
 • История на проверките: регистър на проверките на даден VIN номер в нашия сайт
 • Проверка в базите данни на откраднати превозни средства: IAATI / VIN-INFO, немската, италианската, словенската, литовската, чешката, холандската, румънската, словашката, канадската, норвежката, шведската, CrimiMail, Kaynine
 • Фабрични дефекти: предупреждения на производителя за дефектните серии превозни средства
 • Данни на производителя: адрес на мястото на монтаж
 • Снимки: фотогалерия на превозното средство

Доклад за превозните средства от САЩ

Докладът е прикачен към превозното средство в Държавната Система за Информация за Превозни Средства. Докладите на NMVTIS се отнасят за товарни камиони, мотоциклети, автобуси, трактори. Докладите на NMVTIS съдържат между другото

 • Текущо състояние на собственост и дата на последното заглавие
 • Историята на марката
 • Отчитане на километража
 • Общо история на загубите
 • История за спасяване

Доклад за превозните средства от Холандия

VWE е холандска фирма, която се занимава със събиране и съхранение на данни за всички превозни средства регистрирани на територията на Холандия. Нейните задачи се сходни със задачите на полската система CEPIK. Ако превозното средство, чийто VIN номер посочите в нашия Сайт, е било някога регистриран в Холандия, ще бъде възможно да закупите Доклад на VWE за това превозно средство. Като единствена фирма в света ние проверяваме холандските превозни средства чрез посочване на VIN номер. Докладът на VWE съдържа:

 • Текущо състояние на регистрация в Холандия
 • История на собствеността
 • Дата на изтичане на инспекцията
 • Технически подробности

ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки поръчан VWE доклад ние добавяме NAP Проверка на пробега за БЕЗПЛАТНО. Тази услуга Ви позволява да проверявате пробега на автомобила въз основа на надеждни и официални данни. За повече информация проверете описанието в полето по-долу.


Доклад за превозните средства от Белгия

Докладът за превозните средства от Белгия е полезна помощ за лицата, планиращи покупка на автомобил от този район. Позволява верификация на офертата на продавача въз основа на информациите само от официални и легални източници. Благодарение на доклада могат да се проверят техническите данни, историята и пробега на превозното средство. Докладът от Белгия съдържа:

 • Статус на превозно средство
 • Идентификация на превозно средство
 • История на превозно средство
 • Дата на първата и последната регистрация
 • Последна дата на проверката
 • Технически данни
 • Стандарт за изпусканите емисии и емисиите

Оценка на превозно средство

Оценката е прост и удобен начин да разберете пазарната стойност на превозно средство чрез интернет. Оценките включват основни параметри като:

 • дата на първа регистрация
 • дата на валидност на техническия преглед
 • пробег
 • брой собственици
 • брой ремонти